Bedrijfsprocessen verbeteren ondersteund door Process Mining

Identificeer kansen voor procesverbetering door het creëren van volledige transparantie

Procestransparantie helpt enorm bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en de compliance van de processen. Dat is de reden waarom Squadra Process Mining gebruikt om transparantie in processen te genereren, wat op zijn beurt het versnellen van procesveranderingen, ‘continuous improvement’ en digitale transformatie ondersteunt.

Vrijwel elk bedrijfsproces kan worden verbeterd, hetzij in de uitvoering van processen door standaardisatie (één optimaal proces), harmonisatie (vergelijkbare processen worden op dezelfde manier uitgevoerd), optimalisatie (het wegnemen van knelpunten en inefficiënties), of door transformatie, of innovatie. Naar onze mening moet de analyse van processen en de daaruit voortvloeiende verbeteringen op feiten gebaseerd en transparant zijn. Wij geloven sterk in de kracht van Process Mining tijdens verbeteringsinspanningen – waarbij we alle beschikbare historische gegevens van individuele gebeurtenissen gebruiken om een uitgebreid beeld te krijgen van de manier waarop processen worden uitgevoerd, waarbij de data uit ondersteunende IT-systemen wordt gebruikt om bedrijfsprocessen te visualiseren en te optimaliseren.

Squadra, specialisten in procesverbetering ondersteund door Process Mining

Het Squadra-team heeft een diepgaand begrip van bedrijfsprocessen in een breed scala van industrieën. De combinatie van branchekennis en Process Mining-ervaring maakt Squadra uniek en een geschikte partner om ambitieuze organisaties te helpen bij procesverbeteringen. We behalen resultaten door een perfecte balans te vinden tussen de drie belangrijkste elementen van elke transformatie-inspanning: de processen die worden uitgevoerd, de mensen die het proces leiden en de technologie die het ondersteunt. Met behulp van onze SCOPE-aanpak helpen onze Process Mining-experts u om een complete oplossing te creëren, van analyse tot levering en controle.

Process Mining ondersteunt meerdere methodologieën voor procesverbetering

In de afgelopen decennia is een aantal methodologieën ontwikkeld die de manier waarop organisaties hun processen uitvoeren helpt te verbeteren.

“Het grootste voordeel van process mining is de mogelijkheid om een objectieve en snelle diagnose van processen te maken”


Drijfveren voor door Process Mining ondersteunde verbeteringsinspanningen


Kostenreductie – Verlaag uw bedrijfskosten door de procesuitvoering en het ontwerp te verbeteren, hetzij door uw processen te standaardiseren, harmoniseren, optimaliseren of transformeren.


Compliance – Controleer of uw teams werken in overeenstemming met zowel interne als externe regels en voorschriften.

Benchmarking – Vergelijk processen in verschillende delen van de organisatie om prestatie redenen of tijdens een uitrol van een nieuw IT-systeem.

Operationele due diligence vóór de fusie – Zoom in om uw overeenstemming met de processen van een fusie kandidaat te beoordelen voordat u de krachten bundelt.

Customer Journey Visibility – Visualiseer alle verschillende manieren waarop klanten omgaan met uw organisatie en analyseer hun end-to-end-reis en ondersteunende processen.

KPI-meting – Meet de KPI’s van het proces nauwkeurig, consistent, continu en in real-time.

Lean / Six Sigma

Six Sigma legt de nadruk op met feiten gebaseerde beoordeling van verbetermogelijkheden via het DMAIC-model (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Door Process Mining toe te voegen aan Six Sigma-initiatieven, worden de op feiten gebaseerde beslissingen tijdens de meet- en analyse fase, én de fase na Improvement Control werkelijkheid.

Waar Six Sigma zich richt op individuele activiteiten, richt Lean zich op de stroom van activiteiten en het identificeren van inefficiënties (verspilling). Met attributen als JIT, Kanban, Kaizen en Value Stream Mapping is Lean erg afhankelijk van het ontdekken van processen, hetzij door middel van Brown-Paper-sessies, het gebruik van Process Mining of een combinatie van beide. Lean-initiatieven ondersteund door Process Mining kunnen inefficiënties en afwijkingen sneller en vollediger identificeren. Door te focussen op alle cases en gebeurtenissen, kan een Lean-project veel completer zijn in zijn analyse en meting.

Bedrijfsproces Innovatie of Redesign (BPR)

BPR stelt dat procesverbeteringen gestuurd moeten worden door de bedrijfsstrategie en doelen op alle niveaus van de waardeketen. Zonder een alomvattende end-to-end-aanpak kunnen locale verbeteringen leiden tot suboptimalisatie van die waardeketen. Om deze benadering mogelijk te maken, moeten processen bekend zijn en uitgebreid en holistisch worden beschreven.

Door helderheid van processen te creëren, worden uw inspanningen op het gebied van procesinnovatie vergemakkelijkt.

In het kort

Procesverbetering ondersteund door Process Mining is op feiten gebaseerd en objectief. Het is snel en efficiënt. En het kan u helpen om een aantal proces statistieken te produceren. Omdat de resultaten zijn gebaseerd op objectieve feiten, creëren ze de mogelijkheid om de feitelijke processen op een nieuw niveau van volledigheid en transparantie te verkennen. Het elimineert effectief tijdrovende workshops, talloze interviews en levert een objectieve kijk op bedrijfsprocessen.

Meer weten? Neem gerust contact op met Squadra!