Zes stappen die u helpen om digitale transformatie om te zetten in een succesvolle operatie.

Squadra bereikt resultaten door een perfecte balans te vinden tussen de belangrijkste elementen binnen iedere transformatie: de mensen die het proces uitvoeren, het proces zelf, de data die het proces voedt en de ondersteunende systemen. Centraal in onze aanpak staat het SCOPE+ model.

Met behulp van het SCOPE+ model helpen onze ervaren professionals u om een ​​complete oplossing te creëren die geschikt is voor het beoogde doel. Het SCOPE+ model bestaat uit zes stappen die samen het veranderingsproces omvatten. In elk van deze zes stappen biedt Squadra verschillende services aan die bijdragen aan het succes van elke fase van de transformatie.

1. Strategie en succesfactoren

In de rol van “trusted advisor” helpt Squadra bij het ontwikkelen van een passende Digitale Transformatie strategie, algemeen of voor een specifiek subdomein. Wij ondersteunen u bij het definiëren van een visie en strategie die is afgestemd met alle afdelingen en organisatieniveaus. We definiëren de hoofddoelen en identificeren de kritische succesfactoren. De strategie wordt vervolgens vertaald in een meerjarenprogramma en concrete operationele plannen. In deze stap definiëren we ook het eigenaarschap (proces, data) in samenspraak met de stakeholders.

2. Context en “change readiness”

In veel gevallen hebben klanten hun strategie en kritische succesfactoren al gedefinieerd, maar willen ze niet direct in de implementatiemodus springen. We ondersteunen hen door de huidige status van de organisatie, governance, processen, data en systemen te beoordelen. We kunnen u ook helpen bij het maken van een businesscase, waarbij we de kosten en baten nauwkeurig in kaart brengen. Aan het einde van deze fase hebben we een duidelijk beeld van waar u staat ten opzichte van de beoogde verandering, welke voordelen het gaat opleveren en wat de belangrijkste succesfactoren zijn.

3. Outline solution

Op basis van de uitkomsten van de eerdere stappen vertalen wij uw visie en business requirements naar de meest betrouwbare oplossing voor organisatie, processen, data en technologie. We helpen u ook bij het selecteren en beoordelen van de juiste softwareoplossingen- en leveranciers (RfP).

4. Projectdefinitie

In deze fase van het project zorgen we ervoor dat het project de juiste kant opgaat door een duidelijke projectstructuur aan te brengen en de belangrijkste project onderdelen te definiëren, zoals projectdoelstellingen, scope, planning, activiteiten, mijlpalen en mogelijke risico’s.

5. Evaluatie en uitvoering

In de laatste stap van het SCOPE+ model valt alles op zijn plek en wordt het project uitgevoerd. We bieden programma- en projectmanagement ondersteuning om te garanderen dat het project succesvol wordt uitgevoerd binnen tijd en budget. Afhankelijk van het project gebruiken we een stage-gate aanpak of een meer agile manier van werken. Nadat het project is opgeleverd, nemen we de tijd om de resultaten te evalueren.

6. Optimalisatie en voortdurende verbetering

In gesprek met onze klanten zijn we vaak dat organisaties terugvallen op oude gewoontes (oude processen, verkeerd gebruik van systemen, etc.) of dat het management tot de conclusie komt dat de doelstellingen van het project (baten) nog niet voldoende zijn gerealiseerd. Wij ondersteunen organisaties met behulp van onze maturity scans met het identificeren van het verbeterpotentieel en zetten dit om in een concreet verbeterplan.

We ondersteunen onze klanten in elk stadium van hun digitale transformatie

Het SCOPE+ model geeft een duidelijke weg voor uw transformatie weer. Dit betekent niet dat wij alle zes stappen van begin tot eind moeten uitvoeren om succesvol te zijn. Wij ondersteunen onze klanten in elk stadium van hun digitale transformatie.