De huidige COVID-19 pandemie heeft inmiddels wel laten zien dat het zeer belangrijk is voor organisaties om wendbaar te zijn en je snel te kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Ondanks dat de meeste organisaties wel bezig zijn met een vorm van digitale transformatie en aangeven meer datagedreven te willen opereren, gaat dit vaak niet snel genoeg. Snelheid die juist in deze tijd van wezenlijk belang is om te kunnen overleven als bedrijf.

De datagedreven organisatie als belangrijke succesfactor voor het realiseren van de digitale strategie!


Uit gesprekken met klanten blijkt vaak dat men digitalisering wil inzetten voor verdere groei en versterking van de marktpositie, het verbeteren van de klantbeleving door digitalisering van de front office en optimaliseren van de webshop, het verbeteren van producten- en diensten, het bereiken van Operational Excellence en het bieden van een fijne en innovatieve werkomgeving voor het personeel. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat organisaties meer datagedreven moeten worden om hun digitale strategie succesvol te kunnen implementeren. 
Wat wij merken is dat het in de gesprekken met onze klanten vaak al snel gaat over het inzetten van de juiste technologie en kennis. Belangrijke aspecten waar we onze klanten in adviseren echter wat dan vaak vergeten wordt is dat het “data denken” en bewust zijn nog onvoldoende is ingebed in de organisatie en dus ook de aandacht vraagt. Een aspect waar verandermanagement een belangrijke rol kan spelen. Vaak nemen we organisaties mee in wat data management is en wat het voor een organisatie kan betekenen in het realiseren van de strategische doelstellingen. Een eerste stap in de bewustwording.  


Het “data denken” dient breed te worden verankerd in de organisatie 


Veel organisaties onderschatten dat het datagedreven worden van een organisatie al een transformatie op zich is. Dit proces begint bij het support van het leiderschap om het “data denken” verder te verankeren in de organisatie, er voor te zorgen dat dit in de volle breedte gebeurd en het silo denken wordt doorbroken. Het is immers niet een apart gebied of verantwoordelijkheid van 1 enkele afdeling. Daarnaast is het belangrijk dat de business zich eigenaar voelt van de data en hier ook op acteert. Data Goverance en een duidelijke definitie van het eigenaarschap is een goed uitgangspunt voor bijvoorbeeld het verbeteren van de datakwaliteit. 

Roger Wegh

We denken graag verder mee over hoe we de data uitdagingen kunnen omzetten in kansen voor uw organisatie, neem dus gerust contact met ons op!