eCommerce oplossingen zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige bevatten veel functionaliteit ‘prepacked’ terwijl andere ontworpen zijn om zoveel mogelijk flexibiliteit te houden en aan te kunnen sluiten bij verschillende werkprocessen of juist snel wijzigingen in processen te kunnen ondersteunen. Dat noemen we Composable Commerce en headless front ends, MACH tech stack denken maar ook veel deeloplossingen voor product data syndicatie zijn daar voorbeelden van. Over het algemeen kunnen ook eCommerce oplossingen worden geclassificeerd als Top-tier, Mid-tier en Lower-tier-oplossingen met gerelateerde functionaliteit, mogelijkheden en prijzen. Gerenommeerde bureaus als Gartner, Forrester en IDC beoordelen de verschillende oplossingen wel, maar altijd vanuit een algemeen perspectief. Maar de beste oplossing voor uw eCommerce vraagstuk is sterk afhankelijk van de context en vereisten waarin uw bedrijf zich bevindt. Dus, een “geschikt voor het doel”-selectie proces is een vereiste om tot een goede keuze te komen.

Bij Squadra zien we een eCommerce platform als het geheel van veel verschillende functionaliteiten en de diverse koppelingen met andere systemen in je IT architectuur, direct bedoeld om klanten te laten kiezen en kopen. Die functionaliteiten kun je onderbrengen in 1 systeem of juist via een best-of-breed strategie realiseren, waarin je verschillende deeloplossingen tot 1 platform gaat samensmeden. De ene route is niet slechter of beter dan de andere, maar de keuze hiertussen hangt af van specifieke behoeften op eCommerce gebied en de IT- & Martech capabilities van de organisatie.

Of u nu op zoek bent naar 1 complete oplossing of een best-of-breed strategie nastreeft, ieder selectieproces begint bij de commerciele strategie, klantsegmenten en alle bestelkanalen die nu gebruikt worden. In B2B is eCommerce platform is vaak een bestelkanaal naast andere kanalen zoals EDI, beurzen en persoonlijke verkoop, waarbij ook ondersteuning van het offerte traject in scope kan zijn. Specifieke vereisten voor B2B eCommerce kunnen product feed, pricecloud of order management oplossingen zijn. In B2C en D2C is een eCommerce platform vaak het centrale punt tussen alle kanalen zoals Google search & shopping, social media en marketplaces. Hier kunnen wensen voor functionaliteiten op loyalty gebied, market place integrations of connectie met eigen fysieke winkels spelen.

Daarmee begint de aanpak van Squadra altijd met het formuleren van de visie op het eCommerce kanaal als onderdeel van de totale kanaalmix en het uitwerken van de customer journeys van klantpersona’s over die kanalen heen. Als dat er is, dan kunnen we de verschillende functionele behoeften uitwerken. Startend met onze vooraf gedefinieerde lijst van stories werken we al die functionele behoeften uit, die dan de basis vormt voor een Request for Proposal (RfP) naar diverse vendoren van oplossingen.

Naast gewenste functionaliteiten speelt ook de integratie van de eCommerce (deel)oplossing in de bestaande IT architectuur. Dat blijft vaak onderbelicht en leidt dan bij de implementatie tot verrassingen en additionele kosten. In de Squadra aanpak staan we nadrukkelijk stil bij de integratie met bijvoorbeeld bestaande ERP, PIM en CRM systemen en eventuele middleware koppelingen. Dit leidt tot de technische behoeften in de RfP.

Op basis van functionele en technische behoeften stellen we samen met u en uw team een shortlist op van passende oplossingen uit de lange lijst van mogelijkheden. Daarbij houden we ook rekening met de de IT- & Martech capabilities van de organisatie, nu en in de toekomst. Vervolgens begeleiden we het selectieproces tot de uiteindelijke keuze.

Wij helpen u hier graag bij met behulp van onze snelle selectiemethode met daarin honderden voorgedefinieerde vereisten. Deze beproefde methode en toolset is in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld en bij veel klanten succesvol toegepast.